Piotr Majchrzak

Starszy konsultant w dziale Professional Services, Micro Focus

BIO:

Piotr Majchrzak, starszy konsultant w dziale Professional Services polskiego przedstawicielstwa firmy Micro Focus, w ofercie której znajdują się rozwiązania NetIQ. Od 2000 roku certyfikowany inżynier oraz instruktor. Specjalizuje się w rozwiązaniach bazujących na systemach zarządzania tożsamością (NetIQ Identity Manager), monitorujących środowisko IT pod kątem bezpieczeństwa (NetIQ Sentinel, NetIQ Change Guardian) oraz platformach do komunikacji (Micro Focus GroupWise). Reprezentuje wrocławski oddział Professional Services.

Kontakt z prelegentem:
[email protected]
tel. 22 537 5010.

PRELEKCJE

Ocena ryzyka związanego z dostępem do zasobów IT uzyskiwanego z poziomu komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych i rozwiązań w chmurze

Opis: Wobec stale rosnącego udziału informatyki w procesach biznesowych, prawidłowe zarządzanie tożsamością użytkowników, ich rolami i uprawnieniami w systemach IT ma coraz większy wpływ na określenie odpowiednich proporcji między bezpieczeństwem i wygodą korzystania z rozwiązań informatycznych. Dlatego kwestia zarządzania tożsamością odgrywa coraz ważniejszą rolę w ocenie czynników produktywności i ryzyka związanego z dostępem do zasobów uzyskiwanego z poziomu komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych i rozwiązań działających w chmurze.

Podczas naszej sesji powiemy o:

  • Zarządzaniu tożsamością jako fundamentalnym rozwiązaniu bezpieczeństwa
  • Nadzorze nad tożsamością oraz rolami i uprawnieniami użytkowników
  • Zademonstrujemy narzędzie Identity Governance dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, pozwalające na przegląd uprawnień użytkowników do aplikacji i systemów pod kątem zasadności ich nadania. Pokażemy, jak można przydzielać w organizacji uprawnienia w oparciu o informacje o ryzyku (Risk scoring) oraz przeglądać wszystkie uprawnienia przypisane do poszczególnych pracowników – każdego indywidualnie lub do grup pracowników – a następnie zdecydować, czy dokonano odpowiednio przydziału uprawnień.