Michał Kułakowski

Consulting System Engineer, Fortinet

BIO:

DevOps i SecOps Consultant. Obecnie pracuje w Fortinet jako Consulting System Engineer w dziedzinie bezpieczeństwa poczty elektronicznej fizycznego i Security Operations. 15 lat doświadczenia w branży.

PRELEKCJE

Zwinne bezpieczeństwo dla chmury hybrydowej

Dzisiejszy biznes wymaga bimodalnego IT: z jednej strony zwinnego i nadążającego za potrzebami developmentu własnych, istotnych dla biznesu aplikacji, z drugiej strony efektywnego kosztowo dla aplikacji odziedziczonych. Część z tych wyzwań najlepiej adresowana jest chmurą publiczną, inne lepiej pasują do prywatnego centrum przetwarzania danych. Jak uspójnić bezpieczeństwo tych dwóch światów? W tej prezentacji opowiem o wizji Fortinet Security Fabric dla AWS i Azure.

Security Operations Centre as a Service - studium przypadku

Niezależnie od autora cytowanych statystyk czas pomiędzy atakiem a wykryciem napastnika w sieci utrzymuje się powyżej 200 dni. Infrastruktura techniczna jest skuteczna w zmniejszeniu prawdopodobieństwa skutecznego ataku, ale kiedy już do niego dojdzie ludzkie doświadczenie jest niezastąpione. Jednak budowa SOC jest trudna i nie skaluje się w dół. W ramach tej sesji opowiem o wspólnych doświadczeniach Fortinet i jednego z naszych partnerów na rynku managed security z którym zbudowaliśmy pełną ofertę SOCaaS.