Marcin Motylski

MITVision

BIO:

Od 19 lat zawodowo w branży IT. Zarządzał z zachowaniem ciągłości pracy złożonymi systemami tworzącymi szkielet centrów danych. Wykonywał złożone migracje systemów, centrów danych z zachowaniem ciągłości pracy środowisk. Projektował rozwiązania bezpiecznych centrów danych, bezpiecznych styków z siecią Internet, złożonych audytów bezpieczeństwa architektur banków i firm telekomunikacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w identyfikacji i rozwiązaniu problemów dotyczących wydajności, dostępności i bezpieczeństwa centrów danych. Realizował projekty dla firm sektora telekomunikacyjnego, bankowego, ubezpieczeń i mediów, w tym ISP/ASP. Zrealizował od podstaw kilkadziesiąt projektów tłumacząc potrzeby biznesu na realny zakres projektów, pracując w projektach jako pre-sales, architekt, kierownik projektów, inżynier.

W latach 2002-2004 Utrzymywał z zachowaniem ciągłości pracy systemy e-commerce (front-end w sieci Internet) instytucji takich jak : BZ WBK, ING, Inteligo, Bank Pocztowy, Bank BGŻ, BFG, Toyota Bank i wielu innych. Tym samym w ówczesnym czasie tworzył architektury zbliżone do obecnych chmur obliczeniowych lub tworzył je na potrzeby polskich Centrów Danych.

Zaprojektował architektury bezpiecznych centrów danych dla Allianz Bank, BRE Leasing, Ministerstwa Finansów (projekt TREZOR), w tym wiele innych migracji złożonych systemów z zachowaniem ciągłości ich pracy.
Na swoim koncie ma kilkadziesiąt zakończonych sukcesem projektów w firmach telekomunikacyjnych, bankach, mediach, instytucjach rządowych – z zakresu bezpieczeństwa, zmian w centrach danych, audytów, wdrożeń nowych rozwiązań sieciowych, systemowych, bezpieczeństwa.

Obecnie tworzy firmę integratorską MITVision, której głównym celem jest tworzenie bezpiecznych wirtualnych centrów danych w tym architektur chmury obliczeniowej, lokalnej, zdalnej, hybrydy rozwiązań, w tym szeroko rozumiane integracje z zakresu sieci, bezpieczeństwa, środowisk systemowych, jak również audytów otwarcia polegających na optymalizacji kosztowej, bezpieczeństwa, analizie, doradztwie i migracji istniejących architektur IT, a także dostosowywanie organizacji w celu radzenia sobie z problemami dot. cyberbezpieczeństwa i projektami dostosowującymi organizacje do wymagań dyrektywy GDPR.

Współpracuje także z innymi integratorami IT w zakresie projektowej, rozwoju oferty biznesowej (BDM).
W ramach bieżących inwestycji firma tworzyć będzie własna architekturę chmury obliczeniowej we współpracy z wiodącymi liderami technologicznymi dając możliwość korzystania z doświadczeń własnych i projektowych z ostatnich 19 lat – umożliwienie efektywnego korzystania z chmur lokalnych/globalnych w tym analizie efektywności, migracje z zachowaniem ciągłości pracy architektury i utrzymanie złożonych bezpiecznych systemów IT – w chmurze obliczeniowej. Oferując rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, bezpiecznymi stykami z siecią Internet, w tym wiele innowacyjnych usług dedykowanych dla firm sektora telekomunikacyjnego i bankowości.

PRELEKCJE

Budowa wirtualnego Data Center

Budowa wirtualnego Data Center w oparciu o technologie Open Source i komercyjne. Porównanie rozwiązań Open Source i komercyjnych w przykładach wirtualnych Data Center. Prezentacja przykładów takich rozwiązań, także z zastosowaniem dwóch ośrodków obliczeniowych z zapewnieniem lokalnych HA i DR opartego o drugie Data Center. Przedstawienie przykładów budowy chmury lokalnej, chmury zewnętrznej, hybrydy własnych chmur obliczeniowych w połączeniu z dostawcami zewnętrznymi. Przykładowe usługi w wirtualnym Data Center.