Maciej Iwanicki

Inżynier Systemowy, F5 Networks

BIO:

Zawodowo zajmujący się szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw oraz udostępnianych przez nie usług. Wspomaga decyzje w zakresie wyboru technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa a także doradza w zakresie najlepszego ich wykorzystania. Aktywny uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa informatycznego. Prywatnie propagator bezpieczeństwa w Internecie na co dzień.

PRELEKCJE

Deszyfrowanie ruchu SSL/TLS w firmie – skuteczność, problemy, wyzwania, architektura

Jako prywatni użytkownicy chcemy aby informacje, które wychodzą z naszego komputera były bezpieczne – czytaj zaszyfrowane – w taki sposób, by nikt postronny nie był w stanie ich odczytać. Niestety w firmach, my jako administratorzy czy też generalnie osoby zajmujące się bezpieczeństwem, mamy inny problem. Chcemy a często musimy zajrzeć do informacji wysyłanych i odbieranych przez przeglądarkę naszych użytkowników, nie po to by naruszać ich prywatność, ale po to by chronić zasoby firmowe. Chronić je wykorzystując również inne systemy bezpieczeństwa obecne w firmie jak IDS/IPS, APT, DLP, firewall, a które aktualnie mogą być „ślepe” z powodu ruchu TLS/SSL.