Tomasz Niewdana

Systems Engineer Fortinet

 

Tomek ma ponad 10 lat doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa IT oraz praktyczne spojrzenie z perspektywy tworzenia, rozwoju i implementacji integracji systemów ICT. Aktualnie jest skoncentrowany na szeroko rozumianym bezpieczeństwie sieciowym i aplikacyjnym pod kątem możliwości detekcji i ochrony przed APT. Obecnie pracuje jako inżynier systemowy (Systems Engineer) w firmie Fortinet.

Speaker skills:

  • Bezpieczeństwo IT 90% 90%
  • Sarkazm 100% 100%

Prelekcje:

Ransomware i inne zagrożenia w trendach i statystykach widzianych od zaplecza producenta rozwiązań bezpieczeństwa

Bieżące zagrożenia wymagają nowego podejścia producentów rozwiązań bezpieczeństwa w zakresie dostarczania usług i produktów.
Generowanie aktualnych sygnatur i utrzymywanie baz reputacji wymaga zautomatyzowanego podejścia oraz analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów „Big Data„.
W prezentacji zostanie przedstawiona idea zintegrowanego środowiska produkującego sygnatury oraz bazy reputacji, wspomagających mechanizmy bezpieczeństwa na urządzeniach sieciowych i końcowych.
Na przykładzie konkretnych zagrożeń omówione zostaną również warstwy bezpieczeństwa, w których wykorzystywane są poszczególne bazy dostarczane przez środowisko.
W ślad za tym przedstawione będą statystyki i trendy, jakie zostały zauważone w ostatnich miesiącach na obszarze Europy i Polski.