Maciej Iwanicki

 Inżynier Systemowy, F5 Networks

 

Zawodowo zainteresowany szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa informatycznego z punktu widzenia zarówno osób prywatnych, jak i dużych przedsiębiorstw oraz usług. Wspomaga decyzje w zakresie wyboru technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa, jak też wspiera w zakresie najlepszego ich wykorzystania. Aktywny uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa IT.

Speaker skills:

  • Bezpieczeństwo IT 90% 90%
  • Wystąpienia publiczne 95% 95%
  • Opanowanie 100% 100%

Prelekcje:

Zarządzanie zasadami dostępu do aplikacji – czyli F5 Access Policy Management.

Usługi kontroli dostępu do aplikacji i uwierzytelniania mają krytyczne znaczenie dla zachowania dobrego stanu bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwiają użytkownikom dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
Wiele organizacji dostrzega przewagę stosowania usług chmurowych nad wdrażaniem rozwiązań działających lokalnie. Korzyści, jakie z tego płyną, często jednak są uzyskiwane kosztem kontroli dostępu i niezawodnego wymuszania reguł bezpieczeństwa.
Podobnie jak w przypadku wewnętrznie zarządzanych usług, dostawcy usług Software-as-a-Service (SaaS) utrzymują własne systemy uwierzytelniania i dostępu (Identity and Access Management, IAM), w których znajdują się nazwy użytkowników i hasła oraz mechanizmy kontroli dostępu. To powoduje powstawanie autonomicznych obszarów IAM oraz problemów z zarządzaniem bezpieczeństwem, wynikających z używania wielu systemów IAM, między którymi brakuje synchronizacji lub jakiejkolwiek formy integracji.
W jaki sposób rozwiązać te problemy? W czasie prezentacji postaramy się pokazać jak stosując architekturę IAM, rozwiązanie F5 Access Policy Management umożliwia dostęp do aplikacji bez względu na to, gdzie aplikacja się znajduje.