Krzysztof Nierodka

Major Account Manager

 

Krzysztof Nierodka jest związany z firmą Check Point Software Technologies od 8 lat. Początkowo zatrudniony jako inżynier wsparcia sprzedaży, obecnie opiekuje się kluczowymi klientami firmy. W przeszłości pracował jako inżynier w Internet Security Systems, jak również wiele lat spędził w instytucjach administracji państwowej, gdzie zajmował się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Speaker skills:

  • Bezpieczeństwo IT 100% 100%
  • Security Assessment and Testing 92% 92%
  • Security and Risk Management 90% 90%

Prelekcje:

Najlepszą obroną jest.... unikanie zagrożenia

Podczas prezentacji przedstawione zostanie rozwiązanie firmy Check Point Software Technologies pozwalające na minimalizację ryzyka wystąpienia strat spowodowanych przez znane i nieznane ataki sieciowe. Zademonstrowana zostanie również unikalna koncepcja redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia ataku na system informatyczny.