dr inż. Jerzy Kosiński

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Członek Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członek Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej.

Uprawiana specjalność naukowa: cyberprzestępczość, dowody cyfrowe. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej.

Speaker skills:

  • General security 100% 100%
  • Informatyka śledcza 95% 95%
  • Ochrona informacji 100% 100%

Prelekcje:

Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce

W wystąpieniu zostaną przedstawione i skomentowane dane statystyczne dotyczące zwalczania cyberprzestępczości w Polsce, a także skrótowo omówione największe sukcesy Policji z ostatnich miesięcy. Zostanie także dokonana próba oceny systemu zwalczania cyberprzestępczości i wynikających z niej rekomendacji.