Andrzej Kroczek

Systems Engineer Manager F5 Networks

Z branżą teleinformatyczną związany od 1996 roku. Wcześniej pracował w Cisco oraz u integratora, gdzie zdobył doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań sieciowych. Koncentruje się na technologiach związanych z bezpieczeństwem sieciowym i aplikacyjnym oraz optymalizacją i automatyzacją usług dostarczanych dla aplikacji. Od 2000 roku posiada certyfikat CCIE#5533 o specjalizacji ISP Dial.

Speaker skills:

  • Bezpieczeństwo sieciowe 95% 95%
  • Bezpieczeństwo aplikacyjne 90% 90%
  • Wystąpienia publiczne 99% 99%

Prelekcje:

Jednolita i spójna ochrona aplikacyjna w środowisku hybrydowym

W trakcie sesji pokazane zostaną możliwości ochrony aplikacji niezależnie od miejsca, w którym została zainstalowana – tradycyjne Centrum Przetwarzania Danych, usługa hostingowa, czy usługa z chmury publicznej (AWS, Azure). Dodatkowo omówione zostaną najlepsze praktyki pozwalające na szybkie i bezproblemowe uruchomienie oraz możliwość replikowania usług chroniących aplikacje, co gwarantuje utrzymanie spójnej polityki bezpieczeństwa pomiędzy wszystkimi lokalizacjami.