wyzsza-szkola-policji-logo Bardzo miło jest nam poinformować, że po raz kolejny już Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie objęła patronat honorowy nad nasza konferencją.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci kadry oficerskie policji. Odbywają się tutaj wszelkie formy kształcenia funkcjonariuszy policji – od kursów podstawowych do specjalistycznych.

Oprócz kształcenia policjantów szczycieńska WSPol kształci także studentów cywilnych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Wyższa Szkoła Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 100 sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny.

Na konferencji NGSec 2016 z ramienia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie będzie gościł znany już z prelekcji na poprzednich edycjach naszego wydarzenia, mł. insp. dr hab. Jerzy Kosiński  – profesor nadzwyczajny Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.