Regulamin przyznawania nagród w konkursie przeprowadzanym podczas trwania konferencji „NGSec 2016” w dniach 7-8 czerwca 2016r.

 1. Organizatorem konferencji „NGSec 2016” jest firma Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tatarskiej 5, zwane dalej „Compendium CE”.
 2. W konferencji oraz konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające potwierdzony status Uczestnika konferencji (które dokonały wcześniejszej rejestracji na konferencję poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://ngsec.eu/2016/rejestracja/ oraz dokonały opłaty konferencyjnej na wskazane podczas rejestracji konto)
 3. W Konkursie można wygrać 2 rodzaje nagród:
  – tablet ctab mini
  – jedną z czterech figurek z serialu Gra o Tron
 4. Zasady przyznawania nagród:
  Każdy z uczestników w materiałach konferencyjnych znajdzie mapkę z pustymi polami na wlepki. Poszczególne wlepki będzie można zebrać na stoiskach poszczególnych partnerów konferencji przed salami wykładowymi. Osoby, które zbiorą wszystkie wlepki powinny podpisać swoją „mapkę” oraz kreatywnie odpowiedzieć na pytanie zawarte na dole mapki (wpisując odpowiedź na rewersie mapki), po czym zostawić ją na stoisku organizatora Compendium CE. Komisja konkursowa, w skład której wejdzie 3 pracowników organizatora konferencji, wybierze 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi spośród wszystkich, które wygrają nagrody. Aby odebrać nagrodę wybrana osoba musi być obecna w Sali wykładowej podczas zakończenia konferencji 8 czerwca. Jeżeli nie będzie jej wśród osób obecnych, nagroda przysługuje kolejnemu zgłoszeniu wybranemu przez komisję.
 5. Osoba, która zajmie pierwsze wygrywa tablet ctab mini ufundowany przez organizatora konferencji. Osoba, która zajmie 2. miejsce ma prawo wybrać jedną spośród 4 dostępnych figurek. Osoba, która zajęła trzecie miejsce wybiera kolejną figurkę z pozostałych. Analogicznie wybiera osoba z czwartego miejsca. Osoba z piątego miejsca wygrywa figurkę, która pozostała jako jedyna w puli nagród.
 6. Każdy uczestnik konferencji, który zdobył nagrodę wypełnia potwierdzenie odbioru nagrody.
 7. Ostateczną decyzję w każdej kwestii podejmują organizatorzy, ich postanowienia są nieodwołalne.
 8. Komunikaty dotyczące konferencji znajdują się pod adresem https://ngsec.eu/2016/