Zbigniew Jakubowski

Wykładowca, Content developer

Compendium CE

zbigniew-jakubowski

Od 2004 pracuje w Compendium CE jako wykładowca i „content developer”. Główne kierunki zainteresowań to technologie sieciowe, szeroko pojęte bezpieczeństwo informacji oraz sieci i technologie radiowe. Posiada autoryzację trenerską wielu znanych firm takich jak Alvarion, CWNP, Check Point, Proxim, Extreme Networks i wielu innych. Okazyjnie współpracuje z producentami przy tworzeniu nowych kursów. Nie prowadzi żadnego bloga, nie udziela się w żadnym serwisie społecznościowym z wyjątkiem LinkedIn. Przed podjęciem współpracy z Compendium pracował w wielu firmach branży IT, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Doktorat z fizyki cząstek elementarnych DESY Hamburg/Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Prelekcja: 3 przed 12

W zasadzie w zeszłym roku nie było większych czysto technicznych problemów z bezpieczeństwem tak spektakularnych jak dziury w systemie DNS, błędy SSL prowadzące do możliwości ataku „Heart Bleeding” etc. Jednak po dokonaniu analizy zagrożeń włączając w nią takie zagrożenia jak sztuczna inteligencja, cyberprzestępczość oraz ogólną sytuacje międzynarodową zdecydowano się na przesunięcie słynnego zegara zagłady „Dooms Day” do przodu tak, że pokazuje on tytułową godzinę.

Podczas wystąpienia postaramy się zmierzyć ze skalą zagrożenia, omówimy najbardziej palące problemy i zagrożenia dotyczące branży IT. Spróbujemy również pokusić się o prognozy na przyszłość.

Sieci radiowe i ich implikacje dla analizy Forensic

Umiejętności prelegenta

  • Bezpieczeństwo informacji95%
  • Technologie sieciowe90%