Paweł Matecki

System Architect Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise

pawel-matecki-alcatel500x500

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, obecnie odpowiedzialny za wsparcie techniczne z zakresu rozwiązań sieciowych Alcatel-Lucent Enterprise. Ponad 12-letnie doświadczenie w budowie i zarządzaniu projektami teleinformatycznymi zdobył w Netii w Dziale Integracji Usług.
W szeregach Netii zdobył szerokie doświadczenie menedżerskie w zakresie rekrutacji, motywacji oraz efektywnego zarządzanie zespołem. Posiada praktyczną i teoretyczną znajomość zagadnień z zakresu transmisji pakietowej oraz komutowanej. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń oraz konsultacji z obszaru ICT oraz bezpieczeństwa sieciowego. Specjalizuje się w bezpieczeństwie sieciowym, a jego kompetencje są potwierdzone certyfikatami producentów. Amatorsko poświęca się żeglarstwu oraz fotografii.

Bezpieczny HotSpot narzędziem marketingowym

Według statystyk na naszej planecie towarzyszy nam więcej urządzeń WiFi niż mieszka na niej ludzi. Jest to ogromny potencjał zarówno dla producentów systemów WiFi jak również dla podmiotów zajmujących się zbieraniem oraz analizą danych.  Czy podmioty te nie przekraczają granicy naszej prywatności? Jak budować statystyki oraz raporty marketingowe nie naruszając prywatności użytkowników?  Czy zdajemy sobie sprawę jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z publicznych sieci WiFi? W trakcie warsztatu odpowiemy między innymi na postawione pytania oraz nawiążemy do aktualnych zagrożeń dla użytkownika oraz dla samego systemu WiFi. Pokaz na żywo bezpiecznego systemu HotSpot oraz platformy marketingowej przeprowadzimy w postaci interaktywnej sesji z uczestnikami konferencji.

Umiejętności prelegenta

  • Rozwiązania telekomunikacyjne 87%
  • Bezpieczeństwo sieciowe 82%
  • Rozwiązania WiFi 80%
  • Zarządzanie projektami 80%