Bartosz Chmielewski

Sales Systems Engineer

McAfee part of Intel Security

bartosz-chmielewski

Bartosz Chmielewski, posiada sześcioletnie doświadczenie na rynku IT w produktach Security. Przed dołączeniem do zespołu McAfee przez pięć lat pracował dla Arrow ECS, dystrybutora rozwiązań IT z bardzo szerokim portfolio. Uczestniczył w wielu projektach związanych z bezpieczeństwem IT i powiązanych z innymi technologiami. Specjalizuje się w rozwiązaniach bezpieczeństwa sieciowego oraz systemach DLP.

Prelekcja: Najciekawsze przypadki użycia systemu SIEM na przykładzie McAfee ESM

Podczas prezentacji zostaną pokazane najciekawsze przypadki użycia możliwe do zrealizowana za pomocą naszego systemu McAfee ESM. Pozwoli to na praktyczne pokazanie zaawansowanych możliwości systemu ESM w konkretnych scenariuszach przy pokazaniu konkretnych funkcjonalności.

Warsztat: Podstawowa konfiguracja i integracja systemu ESM

Celem warsztatów jest pokazanie podstawowych procedur instalacji i konfiguracji środowiska ESM. Dodatkowo pokazane zostaną przykłady integracji systemu ze środowiskiem źródeł danych oraz zewnętrznymi źródłami reputacyjnymi. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną sposoby pisania własnych korelacji czy parserów oraz realizacji badania anomalii w środowisku monitorowanym.

Umiejętności prelegenta

  • Bezpieczeństwo sieciowe99%
  • DLP96%
  • Endpoint Protection93%