Wdrażanie rozwiązań SIEM do monitorowania informacji i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem

Prowadzący warsztat: Piotr Majchrzak, NetIQ

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak monitorować bezpieczeństwo środowiska IT za pomocą rozwiązania klasy SIEM (Security Information & Event Management), by móc z wyprzedzeniem reagować na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia oraz sprostać oczekiwaniom audytorów. Podczas warsztatów zapoznają się z możliwościami oprogramowania NetIQ Sentinel dysponującego pełną listą funkcji SIEM i charakteryzującego się łatwością wdrożenia i obsługi. Uczestnicy poznają architekturę rozwiązania i zasadę działania poszczególnych komponentów, a także interfejs do zarządzania źródłami zdarzeń
i ich korelacją, przeprowadzania wyszukiwań oraz generowania raportów.