Kompleksowa ochrona i monitorowanie sieci przy pomocy urządzeń FortiGate i FortiAnalyzer

Prowadzący: Krzysztof Krakowian Compendium CE

Warsztaty przedstawiają podstawową konfigurację FortiGate w środowisku pracy z urządzeniem do zapisywania zdarzeń i raportowania – FortiAnalyzer. Zaprezentowane zostaną najczęstsze zagrożenia oraz metody ochrony przy pomocy poszczególnych modułów bezpieczeństwa: AntyVirus, AntySpam, WebFilter, IPS, DLP wraz z logowaniem zdarzeń i przypisywaniem ich konkretnym użytkownikom. Przedstawione zostaną także metody gromadzenia logów i tworzenia raportów.

Plan warsztatów:

 • Konfiguracja logowania
 • Konfiguracja protokołu Syslog i SNMP
 • Rejestracja i konfiguracja FortiAnalyzer’a
 • Konfiguracja alertów mailowych
 • Zarządzanie zagrożeniami
 • Konfiguracja modułu antywirusowego
 • Konfiguracja modułu antyspamowego
 • Filtrowanie stron WWW
 • Kontrola aplikacji
 • Konfiguracja modułu IPS
 • Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
 • Archwizowanie ruchu
 • Uwierzytelnianie użytkowników
 • Uwierzytelnianie Directory Services – FSAE
 • Przetwarzanie i przeglądanie logów FortiAnalyzera
 • Generowanie raportów