Jerzy-Kosinski-180x204

dr inż. Jerzy Kosiński | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Mł. insp. dr inż. Jerzy Kosiński – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Członek Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członek Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej.

Uprawiana specjalność naukowa: cyberprzestępczość, dowody cyfrowe. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej.

Temat wystąpienia: Cyberprzestępczość dobrze zorganizowana

Wystąpienie zobrazuje związki cyberprzestępczości i przestępczości zorganizowanej. Na przykładzie działań phishingowych, obserwowanych w Polsce, zostanie przedstawiona struktura grupy i zadania jej poszczególnych członków. Zaproponowany zostanie także model zwalczania cyberprzestępczości.

Współautorem prezentacji jest Mł. insp. mgr inż. Paweł Ciszek