Bezpieczeństwo aplikacji webowych – konfiguracja FortiWeb

Prowadzący: Krzysztof Krakowian Compendium CE

Warsztaty przedstawiają urządzenia FortiWeb – zapory internetowe firmy Fortinet specjalizowane w zabezpieczaniu aplikacji internetowych. Uczestnik zapozna się z ochroną aplikacji webowych przy pomocy firewall’a aplikacyjnego oraz XML firewall, które umożliwiają pełną identyfikację niebezpieczeństw grożących organizacji oraz ich przeciwdziałanie. Przedstawione zostaną przykłady zapobiegania atakom na webaplikacje m.in. takim jak SQL injection i Cross-Site Scripting.

Plan warsztatów:

  • Ochrona aplikacji webowych za pomocą firewall’a aplikacyjnego
  • XML firewall
  • Bezpieczeństwo aplikacji webowych i zawartości baz danych
  • Zgodności z normami PCI DSS 6.5 oraz 6.6
  • OWASP top 10
  • Podział obciążenia na różne serwery