BAD[SECTOR].PL

Think tank BAD[SECTOR].PL to inicjatywa osób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacyjnym i nowymi technologiami. Łączą ich nie tylko pasje, ale też wyznawane wartości: wolność dostępu do informacji, radość z nieskrępowanego dzielenia się wiedzą i wiara w polepszanie warunków dzięki wzajemnej współpracy.

BadSector

Dzięki think tankowi chcą tworzyć przestrzeń dla swobodnej i otwartej debaty na temat bezpieczeństwa informacji, prywatności, nowych technologii i związanych z nimi zagrożeń. Ich zdaniem wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji jest przydatna we współczesnym świecie, w którym zacierają się granice między Siecią a codziennością, a deficyty poznawcze w tym zakresie mogą uczynić użytkowników komputerów podatnymi na bezpośrednie, wciąż ewoluujące zagrożenia.

Zrozumienie i podążanie za zmianami ułatwia podejmowanie właściwych decyzji – zarówno tych prozaicznych, dotyczących codziennego korzystania z Internetu, jak i biznesowych czy organizacyjnych. Misją organizacji jest wielopłaszczyznowa pomoc innym w bezbolesnym przysposobieniu tego procesu.