Resilia

Specjalizujemy się w usługach w zakresie doradztwa, audytu i szkoleń, które mają na celu zwiększanie odporności dowolnej wielkości organizacji prywatnych i państwowych. W naszej działalności promujemy korzyści wynikające z praktycznego wykorzystania w zarządzaniu organizacją wiedzy nt. zagrożeń, podatności oraz szans identyfikowanych i ocenianych w ramach efektywnego zarządzania ryzykiem. Naszą misją jest podnoszenie świadomości odnośnie zagrożeń i zasad bezpieczeństwa prowadzenia działalności biznesowej i publicznej oraz przygotowanie organizacji na zdarzenia operacyjne, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację celów, kluczowych usług, procesów i zobowiązań.

Nasz sukces budujemy w oparciu o szerokie kompetencje i doświadczenie naszych konsultantów i architektów odporności, którzy legitymują się rozpoznawalnymi na całym świecie certyfikatami. Nasz zespół to ludzie, których najważniejszymi cechami są niezależność i profesjonalizm, doskonałe referencje ze zrealizowanych projektów, działanie zgodne z zasadami Kodeksu etyki podmiotów świadczących usługi doradcze, nastawienie na ciągłe doskonalenie umiejętności w ramach swoich obszarów zainteresowań. Nasze projekty prowadzimy także w oparciu o normy, wytyczne, metodyki, zbiory najlepszych praktyk oraz wymogi obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych usług na stronie www.resilia.pl. Głównymi obszarami kompetencji zespołu RESILIA są zarządzanie ryzykiem, sytuacjami kryzysowymi, ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji oraz projektami i programami.

Resilia

 

 

Patronaty

 • CSAsquare100x100
 • decyzje-IT.pl
 • LinuxPortal.pl
 • Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Dziennik Internautów
 • e-biznes.pl
 • eGospodarka.pl
 • bezpieczeństwo-informacji.pl patronat NGSec 2013
 • Reseller News - patronat NGSec 2013
 • Resilia
 • mile2
 • pecb-przezr-100