Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci kadry oficerskie policji.

Odbywają się tutaj wszelkie formy kształcenia funkcjonariuszy policji – od kursów podstawowych do specjalistycznych.

Oprócz kształcenia policjantów szczycieńska WSPol kształci także studentów cywilnych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)

Wyższa Szkoła Policji posiada doskonałą bazę dydaktyczną, w tym ponad 100 sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i specjalistyczny.

- pracownie specjalistyczne,
- aula (400 miejsc),
- sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem do tłumaczeń symultanicznych,
- centrum symulacji policyjnych
- symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych

W ramach projektu zgłoszonego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, uczelnia znacznie rozwinęła swoją infrastrukturę.

Powstały:

Uczelniano-Policyjny System Biblioteczno-Informacyjny (nowoczesna biblioteka)

Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze (zespół nowoczesnych pracowni)
w którym znajdują się:

- Pracownia Technologii Multimedialnych i Informatycznych,
- Pracownia Kształcenia na Odległość,
- Pracownia Zwalczania Przestępczości w Cyberprzestrzeni,
- Pracownia Pułapek Kryminalistycznych,
- Pracownia Analizy Kryminalnej,
- Pracownia Analizy Strategicznej i Statystycznej,
- Pracownia Biologii Kryminalistycznej,
- Pracownia Antynarkotykowa,
- Pracownia Innowacyjnych Technik Teleinformatycznych

WSPol. dysponuje biblioteką z unikalnym księgozbiorem (ponad 190 tys. woluminów), 191 tytułów prenumerowanych czasopism, w tym 22 zagranicznych, z zakresu szeroko rozumianych nauk policyjnych. Wyższa Szkoła Policji dzięki posiadaniu własnego wydawnictwa i drukarni prowadzi własną działalność wydawniczą (kilkadziesiąt tytułów rocznie). Publikowane są zarówno skrypty, podręczniki przeznaczone dla słuchaczy, jak i pozycje kierowane do szerszego grona czytelników. Wydaje dwa kwartalniki „Przegląd Policyjny” i „Policja”. Wykonuje druki na potrzeby jednostek terenowych Policji.

Obiekty szkoły znajdują się na chronionym obszarze o powierzchni 33,2 ha. W ich skład wchodzą budynki dydaktyczne, administracyjne i gospodarcze, akademiki, hotel dla gości, stołówka, centrum konferencyjne z salą kinową i wystaw oraz księgarnia, sklepy i kawiarnie. Wyższa Szkoła Policji dysponuje również kompleksem obiektów sportowych (boiska, korty tenisowe, pływalnia, siłownia).

Ponadto Wyższa Szkoła Policji dysponuje:

- kompleksem strzelnic, w tym strzelnicą do strzelań sytuacyjnych z użyciem amunicji barwiącej,
- krytą pływalnią,
- pełnowymiarowym boiskiem,
- bazą hotelowo-noclegową (1020 miejsc w akademikach – pokoje 3-osobowe; 180 typowo hotelowych – pokoje 2-osobowe),
- stołówką (500 miejsc).

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada certyfikat jakości ISO.