ISSA Polska

Członków ISSA obowiązuje obniżona opłata konferencyjna, która wynosi 150 zł netto.

Z kolei sympatycy stowarzyszenia, którzy zadeklarują taką chęć i wypełnią stosowną deklarację członkowską w ramach opłaty konferencyjnej otrzymają roczne członkostwo w ISSA Polska bezpłatnie.

ISSA Polska – Stowarzyszenie ds bezpieczeństwa systemów informacyjnych
ul. Nowoursynowska 145B lok. 12
02-776 Warszawa

Cele ISSA Polska
Celem „ISSA Polska – Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych” jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez:

- dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych
- edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych
- opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych
- propagowanie potrzeby bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Więcej na: https://issa.org.pl/organizacja-specjalistow-it/specjalisci-ds-bezpieczenstwa-it/